Положення про методичне об’єднання вчителів-предметників

Методичне об’єднання вчителів-предметників є важливим структурним підрозділом науково-методичної служби школи, воно веде методичну роботу з предметів, організує позакласну діяльність учнів Робота методичного об’єднання будується відповідно до вимог стратегічних документів школи та даного положення. Методичне об’єднання: проводить проблемний аналіз результатів освітнього процесу; вносить пропозиції зі зміни змісту та структури обов’язкових навчальних курсів, їх навчально-методичного забезпечення, з…

Читати все